Národná prírodná rezervácia Rokoš

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 147
Výmera chráneného územia: 4 604 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3623/1974-OP z 27.5.1974 o vyhlásení ŠPR "Rokoš" - účinnosť od 1.6.1974
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana krajinného rázu, lesných, lúčnych a skalných biocenóz na vedeckovýskumné a kult.-vých. ciele. Jediná lokalita Z. Karpát, kde rastie súčasne borovica lesná i dub plstnatý. Prelínanie horskej a xerotermnej vegetácie na najjužnejšom predhorí Karpát.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou, Prievidza
Obec: Omastiná, Uhrovské Podhradie, Nitrianske Rudno, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou
Katastrálne územie: Omastiná, Uhrovské Podhradie, Nitrianske Rudno, Diviacka Nová Ves, Diviaky nad Nitricou
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00147_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00147_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00147_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00147_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00147_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00147_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00147_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00147_0009 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00147_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00147_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00147_0021 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam