Národná prírodná rezervácia Roštún

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 148
Výmera chráneného územia: 3 333 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1953
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988 - účinnosť od 1.9.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana krasových javov a zachovaných lesných spoločenstiev Malých Karpát s chránenými druhmi organizmov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Plavecké Podhradie, Sološnica
Katastrálne územie: Plavecké Podhradie, Sološnica
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Malacky 34-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 26
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00148_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0102 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0103 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0104 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0105 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0106 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0107 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0108 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0109 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0110 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0111 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0112 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0113 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0114 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0115 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0116 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00148_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0148 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0150 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00148_0151 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam