Prírodná rezervácia Sedliská

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 149
Výmera chráneného územia: 58 539 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988 - ú. od 1.9.1988, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP Trnava č. 1/2004 z 9.7.2004 - ú. od 1.9.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana xerotermných porastov stepného charakteru s bohatým výskytom poniklecov (Pulsatilla pratensis subsp. nigricans, P. vulgaris ssp. grandis) v sprievode ďalších významných teplomilných druhov živoč. a rastlín na vedeckovýsk. a kult.-náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Hlohovec
Obec: Hlohovec
Katastrálne územie: Hlohovec
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Hlohovec 35-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 26
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00149_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0043 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0044 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0045 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0046 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0047 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0048 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0049 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00149_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00149_0061 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam