Národná prírodná rezervácia Bradlo

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 15
Výmera chráneného územia: 976 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana xerotermnej vegetácie, vzácnych hor. a dealpínskych druhov rastlín (aj vstavačovitých) v Strážovských vrchoch na mezozoickom podklade (vápence, dolomity, kremence, kremité pieskovce). Na s. svahoch bučiny, na j. dúbravy a lesostepné spoločenstvá.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Ľutov
Katastrálne územie: Ľutov
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bánovce nad Bebravou 35-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 17
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00015_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0016 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00015_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00015_0039 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam