Prírodná rezervácia Skalné okno

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 153
Výmera chráneného územia: 122 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1986
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 2913/1986-32 z 31.3.1986 - ú. od 1.7.1986, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP Trnava č. 1/2004 z 9.7.2004 - ú. od 1.9.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana zaujímavého geomorfolog. javu, ktorý vznikol mechanickým zvetrávaním dolomitov a dokumentuje vzájomný vzťah medzi litologicko-štrukturálnymi vlastnosťami podložia a procesmi zvetrávania, ako aj pôsobivého kraj. obrazu s. časti Pezinských Karpát.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Buková
Katastrálne územie: Buková
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Senica 35-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 12
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00153_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00153_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00153_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00153_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00153_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00153_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00153_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00153_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00153_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00153_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00153_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00153_0026 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam