Chránený areál Sĺňava

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 155
Výmera chráneného územia: 3 990 014 m2
Výmera ochranného pásma: 665 534 m2
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 809/1980-32 z 29.2.1980 - účinnosť od 1.3.1980
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana vodného vtáctva a vodných biocenóz na vedeckovýskumné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Sokolovce, Drahovce, Piešťany, Ratnovce
Katastrálne územie: Sokolovce, Drahovce, Piešťany, Ratnovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Piešťany 35-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00155_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00155_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00155_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00155_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00155_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00155_0007 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00155_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00155_0019 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam