Prírodná rezervácia Smradľavý vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 156
Výmera chráneného územia: 307 747 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1954
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Povereníctvo kultúry
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Opatrenie Povereníctva kultúry č. 5890/1955 zo 4.3.1955, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 2/2004 z 1.10.2004 - ú. od 1.11.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Územie sa nachádza S od obce Timoradza, medzi dolinkami Kostola a Kadvanová na JZ časti bočného hrebienka. Bolo zriadené na ochranu fytogeograficky významného druhu - škumpy vlasatej, predstavujúcej treťohorný relikt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Timoradza
Katastrálne územie: Timoradza
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00156_0002 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00156_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00156_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00156_0011 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam