Prírodná rezervácia Solčiansky háj

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 157
Výmera chráneného územia: 70 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988 - ú. od 1.9.1988, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana geomorfologicky, biologicky i krajinársky významného priestoru pohoria Tríbeč so zachovalými prirodzenými dúbravami, lesostepnými i skalnými spoločenstvami na kyslom podklade na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Topoľčany
Obec: Solčany
Katastrálne územie: Solčany
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Ponitrie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Topoľčany 35-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 26
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00157_0031 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00157_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00157_0039 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00157_0021 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam