Prírodná pamiatka Stará Bebrava

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 158
Výmera chráneného územia: 59 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1987
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Topoľčanoch
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Topoľčanoch z 25.9.1987 č. 6/D/1987 o vyhlásení CHPV Stará Bebrava - účinnosť odo dňa vyhlásenia
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana skamenelín živočíchov z obdobia druhohôr v Strážovských vrchoch, dôležitých z vedeckovýskumného, náučného a kultúrno-výchovného hľadiska, ktoré umožňujú odlišovať jednotlivé skupiny kriedy ako geologického útvaru.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Bánovce nad Bebravou
Obec: Čierna Lehota
Katastrálne územie: Čierna Lehota
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-21, 35-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 4
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00158_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00158_0007 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00158_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00158_0004 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam