Prírodná rezervácia Sychrov

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 163
Výmera chráneného územia: 4 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č. 1161/1988-32 z 30.6.1988 - účinnosť od 1.9.1988, 4. stupeň o. - VZV KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana sucho- a teplomilného trávnatého spoločenstva Považského Inovca s bohatou populáciou hlaváčika jarného (Adonis vernalis L.).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Beckov
Katastrálne územie: Beckov
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Nové Mesto nad Váhom 35-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 19
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00163_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0022 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00163_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00163_0031 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam