Prírodná rezervácia Šípka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 165
Výmera chráneného územia: 468 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č.1160/1988-32 z 30.6.1988 - ú. od 1.9.1988, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Územie predstavuje zachovalý biotop lesostepnej a stepnej vegetácie.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Plášťovce
Katastrálne územie: Plášťovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-13, 46-11
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 18
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00165_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0020 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00165_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0040 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00165_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00165_0009 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam