Národná prírodná rezervácia Šúr

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 168
Výmera chráneného územia: 6 549 590 m2
Výmera ochranného pásma: 1 447 297 m2
Rok vyhlásenia: 1952
Rok poslednej novelizácie: 2009
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životneho prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Krajského úradu ŽP v Bratislave č. 1/2009 z 25. mája 2009, ktorou sa vyhlasuje prírodná rezervácia Šúr a jej ochranné pásmo - ú. od 1.6.2009
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Posledný a najväčší zvyšok vysokokmenného barinato-slatinného jelšového lesa, po jeho obvode sa nachádzajú zvyšky mokrých a rašelinných lúk. Nachádzajú sa tu aj xerotermné biocenózy. Bohatá biodiverzita na malej ploche, množstvo ohrozených taxónov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok, Senec
Obec: Svätý Jur, Chorvátsky Grob
Katastrálne územie: Svätý Jur, Chorvátsky Grob
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 44-22
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 20
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00168_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00168_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0034 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0035 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00168_0054 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam