Národná prírodná rezervácia Tematínska lesostep

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 169
Výmera chráneného územia: 596 700 m2
Výmera ochranného pásma: 76 000 m2
Rok vyhlásenia: 1976
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 7441/1976-OP z 30.10.1976 o vyhlásení ŠPR Tematínske vrchy - ú. od 1.11.1976
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana zachovalého, kraj. významného prír. prvku s pestrou kvetenou, v kt. sa striedajú teplo- a suchomilné ponticko-panónske prvky s prvkami západokarpatskými. V porastoch lesostep. charakteru žije značný počet vzácnych ponticko-mediter. druhov fauny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Lúka
Katastrálne územie: Lúka
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-32 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Tematínske vrchy
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 6
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00169_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00169_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00169_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00169_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00169_0006 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00169_0017 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam