Prírodná pamiatka Tisové skaly

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 170
Výmera chráneného územia: 15 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1977
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č.1165/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Územie predstavuje významnú ukážku genézy Malých Karpát.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Pezinok
Obec: Modra
Katastrálne územie: Modra
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 34-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 20
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00170_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0020 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00170_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00170_0029 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam