Prírodná rezervácia Torozlín

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 173
Výmera chráneného územia: 54 008 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 2955/1982-32 z 30.4.1982 - ú. od 1.7.1982, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Ochrana vodného biotopu s výskytom chránených a zriedkavých druhov rastlín a živočíchov na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Komjatice
Katastrálne územie: Komjatice
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-23
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 16
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00173_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00173_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00173_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00173_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00173_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00173_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00173_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00173_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00173_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00173_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00173_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00173_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00173_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00173_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00173_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00173_0040 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam