Prírodná pamiatka Nitriansky dolomitový lom

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 174
Výmera chráneného územia: 12 599 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Nitre
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Nitre č. 1/1982-nar. - ú. od 28.4.1982, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Lokalita predstavuje vhodný objekt pre štúdium geologickej stavby Tribeča, významný estetický prvok a zaujímavý prvok životného prostredia mesta Nitra.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Nitra
Katastrálne územie: Nitra
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-21 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Triasový dolomitový útvar
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 3
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00174_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00174_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00174_0004 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam