Chránený areál Trnavské rybníky

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 175
Výmera chráneného územia: 384 248 m2
Výmera ochranného pásma: 231 810 m2
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3629/1974-OP z 27.5.1974 - účinnosť od 1.6.1974
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana vodného vtáctva a vodných biocenóz na vedecko-výskumné a náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Trnava, Hrnčiarovce nad Parnou
Katastrálne územie: Trnava, Hrnčiarovce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00175_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00175_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00175_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00175_0005 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00175_0012 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam