Prírodná rezervácia Trubárka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 177
Výmera chráneného územia: 74 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 6163/1982-32 z 30.9.1982 - ú. od 1.12.1982, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 2/2004 z 1.10.2004 - ú. od 1.11.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana zachovalého xerotermného skalného a lesostepného biotopu s výskytom zriedkavých druhov flóry a fauny na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Trenčín
Katastrálne územie: Trenčín
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trenčín 35-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 14
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00177_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00177_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00177_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00177_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00177_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00177_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00177_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00177_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00177_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00177_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00177_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00177_0013 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00177_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00177_0021 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam