Prírodná pamiatka Travertínová kopa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 178
Výmera chráneného územia: 140 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1958
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský národný výbor v Nitre
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výmer Krajského národného výboru v Nitre č. 761/50 z 12.5.1958
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: CHÚ je dôkazom vzniku pevnej horniny - travertínu z výronu kyselky.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Santovka
Katastrálne územie: Santovka
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 46-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 2
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00178_0002 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00178_0008 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam