Prírodná rezervácia Turecký vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 179
Výmera chráneného územia: 304 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 46/1984-32 z 30.4.1984 - ú. od 1.5.1984, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 2/2004 z 1.10.2004 - ú. od 1.11.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana xerotermných biocenóz s bohatým výskytom panónskych, pontických a mediteránnych druhov na vedeckovýskumné a náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Trenčianske Bohuslavice, Nové Mesto nad Váhom
Katastrálne územie: Trenčianske Bohuslavice, Nové Mesto nad Váhom
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Nové Mesto nad Váhom 35-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 13
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00179_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00179_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00179_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00179_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00179_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00179_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00179_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00179_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00179_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00179_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00179_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00179_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00179_0028 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam