Národná prírodná rezervácia Včelár

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 180
Výmera chráneného územia: 87 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1983
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6910/1983-32 z 31.10.1983 - ú. od 1.1.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana zachovaných suchomilných a teplomilných rastlinných a živočíšnych spoločenstiev skalnej lesostepi na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Zlaté Moravce
Obec: Obyce
Katastrálne územie: Obyce
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Zlaté Moravce 35-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 12
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00180_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00180_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00180_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00180_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00180_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00180_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00180_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00180_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00180_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00180_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00180_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00180_0019 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam