Prírodná rezervácia Veľká Javorina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 182
Výmera chráneného územia: 829 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988 - ú. od 1.9.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana prirodzeného spoločenstva javorovo-bukového lesa v najvyšších polohách Bielych Karpát.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Nové Mesto nad Váhom
Obec: Lubina, Bzince pod Javorinou
Katastrálne územie: Lubina, Dolné Bzince
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Biele Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Strání 35-12, Nové Mesto nad Váhom 35-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 19
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00182_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0019 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00182_0036 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00182_0040 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam