Národná prírodná rezervácia Bábsky les

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 183
Výmera chráneného územia: 303 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1966
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia SNR pre školstvo a kultúru
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre školstvo a kultúru č. 30 z 25.5.1966, úprava č. ŠaK 6527/1966-osv./5 z 10.6.1966
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: CHÚ predstavuje vzácny zvyšok prirodzeného lesného spoločenstva na černozemi v poľnohospodársky intenzívne využívanej krajine na Trnavskej tabuli. Ako vedecký doklad vývoja lesov v geologickej minulosti môže byť využívané na prírodoved. a lesn. výskum.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Báb
Katastrálne územie: Veľký Báb
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-12 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Veľký Báb
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 6
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00183_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00183_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00183_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00183_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00183_0006 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00183_0026 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam