Prírodná pamiatka Veľký jarok

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 184
Výmera chráneného územia: 8 506 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: 1987
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Trnave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Trnave č. 20 z 23.4.1987, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP Trnava č. 1/2004 z 9.7.2004 - ú. od 1.9.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana významnej formy výmoľovej erózie a významného paleontologického a archeologického náleziska na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Piešťany
Obec: Moravany nad Váhom
Katastrálne územie: Moravany nad Váhom
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 7
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00184_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00184_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00184_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00184_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00184_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00184_0011 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00184_0015 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam