Prírodná rezervácia Zlatniansky luh

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 185
Výmera chráneného územia: 91 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 3624/1974-OP z 27.5.1974 - účinnosť od 1.6.1974
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Ochrana jediných zachovalých ukážok lužného lesa s hniezdiskami vodného vtáctva dolného toku Dunaja na vedeckovýskumné a náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Komárno
Obec: Zlatná na Ostrove
Katastrálne územie: Zlatná na Ostrove
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Dunajské luhy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 6
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00185_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00185_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00185_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00185_0005 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00185_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00185_0017 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam