Prírodná rezervácia Veľký vrch

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 186
Výmera chráneného územia: 476 132 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia SNR pre kultúru a informacie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre KaI č. 6 z 25.4.1967, úprava č. 3744/1967-osv., 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Trenčíne č. 2/2004 z 1.10.2004 - ú. od 1.11.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Významná lokalita vzácnych teplomilných spoločenstiev rastlín a živočíchov, z ktorých viaceré druhy tu dosahujú severnú hranicu svojho rozšírenia. Územie je využité ako vedeckovýskumný objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Partizánske
Obec: Malé Kršteňany
Katastrálne územie: Malé Kršteňany
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Partizánske 35-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 9
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00186_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00186_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00186_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00186_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00186_0008 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00186_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00186_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00186_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00186_0018 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam