Prírodná rezervácia Veterník

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 187
Výmera chráneného územia: 184 586 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1983
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 6911/1983-32 z 31.10.1983 - účinnosť od 1.1.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: Ochrana posledných zvyškov typickej vegetácie skalnej stepi v západnej časti Myjavskej pahorkatiny s početným výskytom ojedinelých a chránených druhov rastlín na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Obec: Skalica
Katastrálne územie: Skalica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Holíč 34-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 10
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00187_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00187_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00187_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00187_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00187_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00187_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00187_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00187_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00187_0017 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00187_0002 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam