Prírodná rezervácia Vozokánsky luh

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 189
Výmera chráneného územia: 110 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1953
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 83/1993 Z. z. z 23.3.1993 - ú. od 1.5.1993, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Ochrana posledného zvyšku pôvodného lužného lesa na dolnom Pohroní. Toto pomerne malé územie je významným hniezdiskom vodného vtáctva. Plní i krajinotvornú a estetickú funkciu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Levice
Obec: Hronovce
Katastrálne územie: Vozokany nad Hronom
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Želiezovce 45-24, Šahy 46-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 17
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00189_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0048 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0049 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00189_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0032 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0050 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0051 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00189_0054 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam