Prírodná rezervácia Vŕšok

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 190
Výmera chráneného územia: 14 525 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1965
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia SNR pre školstvo a kultúru
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozh. Komisie SNR pre ŠaK č. 26 z 28.6.1965, úprava č. 7282/65-osv./2 z 15.7.1965, 4. stupeň o. - vyhl. KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: CHÚ predstavuje vedeckovýskumný objekt, zvyšok pôv. spoločenstva xerotermnej fauny a flóry s výskytom viacerých vzácnych a reliktných druhov rastlín (Crambe tatarica, Althea pallida) a živočíchov (Ditomus clypeatus, Psammotettix slovacus a i.).
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nové Zámky
Obec: Štúrovo
Katastrálne územie: Štúrovo
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 45-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 6
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00190_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00190_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00190_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00190_0005 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00190_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00190_0015 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam