Prírodná rezervácia Vysoká

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 191
Výmera chráneného územia: 805 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1988
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988 - účinnosť od 1.9.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana prirodzených lesných a skalných spoločenstiev Malých Karpát s chránenými a ohrozenými druhmi.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Malacky
Obec: Kuchyňa, Rohožník
Katastrálne územie: Kuchyňa, Rohožník
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Malacky 34-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 17
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00191_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0016 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00191_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00191_0035 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam