Prírodná rezervácia Zamarovské jamy

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 193
Výmera chráneného územia: 64 890 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č.1160/1988-32 z 30.6.1988 - účinnosť od 1.9.1988, 4. stupeň - v. záv. vyhláška KÚ v Trenčíne č. 1/2003 z 27.6.2003 - ú. od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana rastlinstva a živočíšstva bývalých štrkových jám, ktoré predstavujú zazemňovaciu sukcesnú sériu malých vodných nádrží a významný biotop močiarneho a vodného vtáctva, na vedeckovýskumné a náučné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Zamarovce, Trenčín
Katastrálne územie: Zamarovce, Kubrá
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trenčín 35-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 18
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00193_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0015 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00193_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0037 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00193_0038 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam