Národná prírodná rezervácia Záruby

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 194
Výmera chráneného územia: 2 999 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.44/1984-32 z 30.4.1984 - účinnosť od 1.5.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Malé Karpaty
Predmet ochrany: Ochrana lesných spoločenstiev v 3. a 4. vegetačnom stupni ako ukážky ich stupňovitosti a rôznorodosti v Malých Karpatoch s bohatým výskytom chránených a iných zriedkavých druhov rastlín a živočíchov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Trnava
Obec: Buková, Smolenice
Katastrálne územie: Buková, Smolenice
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Malé Karpaty
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Senica 35-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00194_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00194_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00194_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00194_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00194_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00194_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00194_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00194_0009 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00194_0033 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00194_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00194_0039 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam