Prírodná rezervácia Žibrica

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 198
Výmera chráneného územia: 686 053 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1954
Rok poslednej novelizácie: 2006
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: MŽP SR, Krajský úrad ŽP Nitra
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: vyhláška KÚŽP Nitra č. 2/2006 z 18.5.2006 - účinnosť od 1.6.2006, zóny: B - 4. stupeň - 53,0972 ha, C - 3. stupeň - 15,5081 ha
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Účelom vyhlásenia CHÚ a jeho zón je zabezpečenie ochrany stepných, lesostepných a lesných spoločenstiev rastlín a živočíchov, biotopov národného i európskeho významu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Nitra
Obec: Žirany, Štitáre, Podhorany
Katastrálne územie: Žirany, Dolné Štitáre, Mechenice
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Ponitrie
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Výčapy - Opatovce 35-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 13
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00198_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00198_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00198_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00198_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00198_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00198_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00198_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00198_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00198_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00198_0012 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00198_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00198_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00198_0029 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam