Prírodná rezervácia Žihľavník

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 199
Výmera chráneného územia: 1 301 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia SNR pre kultúru a informácie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre KaI č. 6 z 25.4.1967, úprava č. 3744/1967-osv. z 18.11.1967
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Biele Karpaty
Predmet ochrany: Územie predstavuje významnú krasovú oblasť s pôvodnými zachovalými lesnými porastami s výskytom vzácnej teplomilnej flóry a fauny. Územie je využívané ako vedeckovýskumný objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Trenčín
Obec: Omšenie
Katastrálne územie: Omšenie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 13
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00199_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00199_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00199_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00199_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00199_0023 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00199_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00199_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00199_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00199_0015 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00199_0016 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00199_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00199_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00199_0019 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam