Národná prírodná pamiatka Andezitové kamenné more

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 201
Výmera chráneného územia: 14 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1975
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Žiar nad Hronom
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uzn. Rady ONV v Ž. nad Hr. č. 134 z 25.7.1975, NPP - vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z. - ú. od 1.11.1996, VZV KÚ v B. B. č. 6/2003 zo 4.3.03 - 4. stupeň o.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Hlavný význam CHÚ spočíva v jeho vedeckej hodnote. Je jedinečné svojou genézou, tvorené je masívnymi tmavými andezitmi. Vzniklo rozpadom andezit. lávového prúdu na mieste, najzachovalejšia je jeho čelná časť.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Obec: Malá Lehota
Katastrálne územie: Malá Lehota
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 35-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 1
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00201_0008 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam