Chránený areál Arborétum Kysihýbeľ

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 203
Výmera chráneného územia: 75 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1950
Rok poslednej novelizácie: 1986
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 480/1986-32 z 31.1.1986, 3. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Banskej Bystrici č. 3/2005 z 9.3.2005 - ú. od 1.5.2005
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Ochrana jedného z najcennejších dendrologických objektov Slovenska, dôležitého z vedeckovýskumného (štúdium cudzokrajných drevín), náučného a kultúrno-výchovného hľadiska. Založené bolo J. Tuzsonom, asistentom lesn. akadémii v B. Štiavnici v r. 1900.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Štiavnica
Obec: Banská Štiavnica
Katastrálne územie: Banská Štiavnica
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Štiavnické vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Banská Štiavnica 36-33 štandardizovaný názov: Arborétum Kysihýbeľ
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 17
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00203_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0005 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00203_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0038 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0039 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00203_0041 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam