Národná prírodná rezervácia Badínsky prales

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 205
Výmera chráneného územia: 300 300 m2
Výmera ochranného pásma: 1 234 300 m2
Rok vyhlásenia: 1913
Rok poslednej novelizácie: 2002
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: MP v Budapešti, MK SSR, MŽP SR, Kraj. úrad v Ban. Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeob. záv. vyhláška KÚ v B. Bystrici č. 1/2002 z 18.3.2002 - účinnosť od 1.5.2002
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Ochrana ukážky pralesovitých klimaxových lesných spoločenstiev Kremnických vrchov bukového vegetačného stupňa so zastúpením všetkých troch základných vývojových štádií európskych pralesov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Badín
Katastrálne územie: Badín
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Banská Bystrica 36-14, Zvolen 36-32
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 40
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00205_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0006 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00205_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0071 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0072 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0073 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0074 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0075 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0078 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0079 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0113 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0116 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0124 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0125 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0126 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0127 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00205_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0081 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0082 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0083 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0084 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0085 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0086 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0087 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0088 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0089 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0090 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0121 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0122 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0123 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0147 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00205_0148 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam