Prírodná rezervácia Bacúšska jelšina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 206
Výmera chráneného územia: 42 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Komisia SNR pre kultúru a informácie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutia Komisie SNR pre KaI č. 6 z 25.4.1967, úprava č. 3744/1967-osv. z 18.11.1967
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: CHÚ so zachovalým smrekovo-jelšovým porastom na alúviu horného toku rieky Hron predstavuje jedinú doteraz známu lokalitu asociácie Carici elongotae - Alnetum boreale na Slovensku s rôznymi vývojovými štádiami. CHÚ je využité ako vedeckovýskumný objekt.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Bacúch
Katastrálne územie: Bacúch
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Muránska planina, OP Národný park Muránska planina
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 6
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00206_0013 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00206_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00206_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00206_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00206_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00206_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam