Prírodná pamiatka Mašiansky balvan

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 207
Výmera chráneného územia: 56 m2
Výmera ochranného pásma: 12 800 m2
Rok vyhlásenia: 1965
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ONV v Liptovskom Mikuláši
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie pre ŠaK ONV v L. Mikuláši č. 2/1965 z 27.1.1965, VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň o. - ú. od 1.8.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: CHÚ je výnimočným prípadom zachovania riečnej terasy v podobe riečneho ostrova. Vznikla pravdepodobne ako riečny ostrov Váhu v pleistocéne. CHÚ má aj významnú estetickú a krajinotvornú hodnotu.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovská Porúbka
Katastrálne územie: Liptovská Porúbka
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-44
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 3
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00207_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00207_0010 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00207_0002 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam