Prírodná pamiatka Bátovský balvan

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 209
Výmera chráneného územia: 300 m2
Výmera ochranného pásma: 40 000 m2
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ONV Banská Bystrica
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Školskej a kultúrnej komisie ONV v B. Bystrici č. škol. 90/64 zo 6.5.1964, VZV KÚ v B.Bystrici č. 6/2003 zo 4.3.2003 - 4. stupeň o. - ú. od 1.4.03
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Ochrana význačného osamoteného skalného útvaru na dne Hrochotskej doliny. Je to aglomerátový skalný útvar, zgúľaný zo svahu doliny. Potrebné je zachovať jeho vedeckú a estetickú hodnotu pred prípadným poškodzovaním.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 3. stupeň
4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Hrochoť
Katastrálne územie: Hrochoť
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Poľana
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 5
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00209_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00209_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00209_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00209_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00209_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam