Prírodná pamiatka Bešeňovské travertíny

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 211
Výmera chráneného územia: 7 323 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1951
Rok poslednej novelizácie: 1984
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 67/1984-32 z 30.4.1984 - ú. od 1.5.1984, VZV KÚ v Žiline č. 3/2003 z 12.6.2003 - 4. stupeň ochrany
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochrana travertínových kôp a terás s vývermi minerálnych vôd na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Bešeňová
Katastrálne územie: Bešeňová
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Liptovský Mikuláš 26-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 14
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00211_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00211_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00211_0040 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00211_0041 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00211_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00211_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00211_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00211_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00211_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00211_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00211_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00211_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00211_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00211_0028 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam