Národná prírodná rezervácia Bielska skala

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 212
Výmera chráneného územia: 150 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1161/1988-32 z 30.6.1988 - účinnosť od 1.9.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochrana tvarov reliéfu a rastlinných spoločenstiev s pozoruhodným výskytom astry alpínskej (Aster alpinus L.) v Oravskej vrchovine.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Tvrdošín
Obec: Podbiel
Katastrálne územie: Podbiel
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trstená 26-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 13
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00212_0024 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00212_0026 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00212_0030 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00212_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00212_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00212_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00212_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00212_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00212_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00212_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00212_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00212_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00212_0029 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam