Prírodná rezervácia Biely kameň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 213
Výmera chráneného územia: 1 159 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1975
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ONV Prievidza
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV v Prievidzi č. 127 zo dňa 24.8.1973 a č. 212-VII zo dňa 5.12.1975
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Ponitrie
Predmet ochrany: Územie predstavuje dominantný bralnatý vrchol v SSV ukončení hl. hrebeňa pohoria Vtáčnik. Jeho význam spočíva v dominantnosti objektu aj v ukážke rozpadu lávových prúdov a zriedkavého výskytu ryolitových telies vo vulkanických komplexoch pohoria Vtáčnik.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trenčiansky
Okres: Prievidza
Obec: Cigeľ, Handlová
Katastrálne územie: Cigeľ, Nová Lehota
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Kremnica 36-13 štandardizovaný názov: bez zmeny
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 7
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00213_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00213_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00213_0014 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00213_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00213_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00213_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00213_0006 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam