Chránený areál Bodický rybník

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 215
Výmera chráneného územia: 185 703 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1952
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 1568/1983-32 z 31.3.1983 - ú. od 1.5.1983
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: CHÚ predstavuje zachovalú časť typickej liptovskej podhorskej krajiny s lúčnymi spoločenstvami v blízkosti intravilánu za účelom sledovania ich zmien a vývoja.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovský Mikuláš
Katastrálne územie: Bodice
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Liptovský Mikuláš 26-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 17
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00215_0023 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0030 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0031 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00215_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0025 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00215_0026 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam