Národná prírodná rezervácia Borišov

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 217
Výmera chráneného územia: 4 497 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1981
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 3239/1981-32 z 30.6.1981
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Veľká Fatra
Predmet ochrany: Územie predstavuje ojedinele zachovalý, urbanizačne podstatne nezasiahnutý záver jednej z najtypickejších dolín turčianskej časti Veľkej Fatry. V NPR sa nachádza Suchá jaskyňa.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Martin
Obec: Belá - Dulice
Katastrálne územie: Belá
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Veľká Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 12
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00217_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00217_0030 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00217_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00217_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00217_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00217_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00217_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00217_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00217_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00217_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00217_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00217_0011 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam