Chránený areál Sielnický borovicový háj

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 219
Výmera chráneného územia: 55 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1978
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ONV Liptovský Mikuláš
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV v Lipt. Mikuláši č.177/1978 z 8.12. 1978
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Pamiatka na udalosti spojené s históriou nášho národa a samotnej obce Liptovská Sielnica.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Liptovská Sielnica
Katastrálne územie: Liptovská Sielnica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-43 štandardizovaný názov: Sielnický borovicový háj
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 8
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00219_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00219_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00219_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00219_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00219_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00219_0012 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00219_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00219_0004 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam