Prírodná pamiatka Bôrická mláka

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 220
Výmera chráneného územia: 6 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ONV Dolný Kubín
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uzn. rady ONV v DK č. 140/1974 z 19.7.1974, Rozh. odb. kult. č. 477/74 z 19.8.1974, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Žiline č. 7/2004 z 3.5.2004 - ú. od 1.7.04
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: Svojrázny, geomorfologický útvar zamokreného sedielka, so slatinnou a rašelinnou vegetáciou.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Dolný Kubín
Obec: Zázrivá
Katastrálne územie: Zázrivá
Príslušnosť k VCHÚ: OP Národný park Malá Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-32 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Bôriková mláka
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 14
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00220_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00220_0024 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00220_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00220_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00220_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00220_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00220_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00220_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00220_0017 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00220_0018 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00220_0019 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00220_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00220_0021 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00220_0023 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam