Prírodná rezervácia Bralce

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 222
Výmera chráneného územia: 135 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1965
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava MK SSR č. 1565/1983-32 z 31.3.1983
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Územie predstavuje fytogeograficky i zoograficky významnú lokalitu s výskytom vzácnej waldstejnie trojlistej a dalších pozoruhodných druhov rastlín i živočíchov v spoločenstvách reliktného charakteru, na kyslom vulkanickom podklade.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Hliník nad Hronom
Katastrálne územie: Hliník nad Hronom
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Štiavnické vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 18
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00222_0020 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0022 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0031 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0032 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00222_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0027 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0028 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0029 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00222_0030 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam