Národná prírodná pamiatka Brankovský vodopád

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 223
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ONV v Liptovskom Mikuláši
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie Rady ONV v Lipt. Mikuláši č. 106/80 z 27.6.1980 - zrušené zákonom NR SR č. 287/1994 Z. z. NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z.
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NAPANT
Predmet ochrany: Hlavnou hodnotou územia je ustredný objekt - mohutná, skalná, vápencová hrana, cez ktorú prepadáva vo forme vodopádu málovodný horský potôčik. Svojou výškou patrí medzi najvyššie vodopády u nás.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana prírodného vodopádu (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Ružomberok
Katastrálne územie: Ružomberok
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Nízke Tatry
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-12
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 7
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00223_0005 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00223_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00223_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00223_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00223_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00223_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00223_0008 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam