Národná prírodná pamiatka Brestovská jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 224
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 593 073 m2
Rok vyhlásenia: 1979
Rok poslednej novelizácie: 2008
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z., ochr. pásmo - vyhláška KÚŽP v Žiline č. 2/2008 z 10.11.2008 - ú. od 1.12.2008
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Jaskyňa je významná z hľadiska štúdia geomorfologického vývoja pohoria, ako aj pre štúdium krasovej hydrografie.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Tvrdošín
Obec: Zuberec
Katastrálne územie: Zuberec
Príslušnosť k VCHÚ: Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-41, 26-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 9
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00224_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00224_0012 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00224_0013 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00224_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00224_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00224_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00224_0008 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00224_0009 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00224_0010 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam